HABERLER
 • Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
 • Kuveyt΄in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 10 yaralı
 • PÜİS bayilerin sorunlarını hükümete taşıdı
 • Akaryakıt sektörüne akreditasyon şoku: Pek çok işletme kapanma tehlikesi altında
 • Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar seviyesinde
 • İran Cumhurbaşkanı Reisi: Petrol ihracatımız yüzde 40 arttı
 • ABD΄nin ham petrol stokları azaldı
 • EPDK’dan teminat yükümlülüğüne ilişkin duyuru
 • Akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğinde
 • LPG PİYASASI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 • Brent petrolün varili 83 doların üstünde
 • LPG OTOGAZ’DA FİYAT ARTIŞI
Haber
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

14:45 | 15.Ocak.2022

Petrol kuyusu açmak isteyen ancak muvafakatname alamayan ruhsat sahipleri, taleplerinin teknik olarak uygun görülmesi halinde kuyu açma izni alabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kuyu açmak isteyen ancak muvafakatname alamayan ruhsat sahipleri komşu ruhsat sahibinin sahasındaki 500 metre dahilinde bir yıl içerisinde alınmış kuyu açma programı olup olmadığını Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü​​​​​​​ne bildirecek. Söz konusu bilgilendirmenin uygun görülen sürede yapılması ve kuyu açma talebinin teknik olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ruhsat sahiplerine kuyu açma izni verilecek.

Söz konusu izin, bir yıl içinde kuyu açılmadığının tespiti halinde iptal edilecek.

 

15 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31720

YÖNETMELİK

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,

ü) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arama ruhsatı için ek-2, ek-4 ve ek-7’deki,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Arama ruhsatı için ek-4 ve ek-7’de,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu başvuru ve aynı sahayı tamamen kapsayan diğer başvurulara ilişkin iş ve yatırım programları, ek-8/A formuna uygun şekilde hazırlanarak ilan tarihini takip eden altmışıncı günden sonra, Genel Müdürlüğün belirleyeceği tarihte, kapalı zarfta Genel Müdürlüğe verilir. Kapalı zarflar aynı gün içerisinde farklı zaman dilimlerinde her bir başvuru sahibinin ayrı ayrı katılımıyla açılarak tutanağa bağlanır. Bu süre içerisinde aynı arazi parçasını kısmen kapsayan arama ruhsatı başvuruları ile altmış günden sonra aynı sahaya yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Genel Müdürlükçe mevzuata uygun olarak eksiksiz yapıldığı saptanan başvurular incelemeye alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Hak sahiplerine” ibaresi “Ruhsat veya izin sahibine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sözleşme imzalanmadan önce” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maden İşleri Genel Müdürlüğü” ibaresi “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ruhsat sahibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ham” ibaresi eklenmiş ve on ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1.000” ibaresi “500” olarak değiştirilmiş, aynı bendin beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende beşinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Muvafakatname alınamamış ise kuyu açmak isteyen ruhsat sahibinin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru üzerine komşu ruhsat sahibinden kendi ruhsat sahasında söz konusu mesafe dâhilinde, bir yıl içerisinde kuyu açma programı olup olmadığı hususunda bilgi istenir.”

“Komşu ruhsat sahibinin kuyu açma programı olup olmadığını Genel Müdürlük tarafından uygun görülen sürede bildirmemesi veya kuyu açma programı olmadığını bildirmesi ve kuyu açma talebinin teknik olarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde ruhsat sahibine kuyu açma izni verilir. Komşu ruhsat sahibinin kuyu açma programı olduğunu bildirmesi ve kuyu programını sunması halinde ise nihai değerlendirme Genel Müdürlük tarafından yapılarak talebi teknik olarak daha uygun görülen ruhsat sahibine kuyu açma izni verilir. Genel Müdürlük teknik değerlendirmeler akabinde her iki ruhsat sahibine de kuyu açma izni verebilir. Bu bent kapsamındaki izinlerin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kuyu açılmadığının tespiti halinde Genel Müdürlükçe verilen kuyu açma izni ortadan kalkar. Belirtilen sınırlar dâhilinde keşif yapılması ve aynı rezervuarın her iki ruhsatta yer alması nedeniyle ihtilaf olması durumunda 18 inci maddenin sekizinci fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

HABER ARŞİVİ

Aylara Göre Haber Sayıları: Haberleri görmek için sayıların üzerine tıklayın.

Yıllar Oca. Şub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Eki. Kas. Ara.
2022 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 34 41 62 51 43 41 36 40 51 59 41 58
2020 13 7 28 71 51 38 27 14 29 32 41 43
2019 26 25 25 18 15 27 15 22 24 21 17 20
2018 17 30 22 13 32 19 20 19 41 43 46 37
2017 23 17 34 17 23 29 27 27 24 31 28 27
2016 23 34 21 41 27 29 7 25 13 27 26 26
2015 18 19 30 25 5 23 21 29 13 21 8 30
2014 18 13 21 19 18 13 9 15 9 11 22 23
2013 20 16 23 24 22 29 22 20 17 20 18 23
2012 22 34 49 30 24 27 26 23 13 17 9 25
2011 9 6 11 12 8 18 18 8 4 11 18 16
2010 14 14 15 10 8 7 14 5 12 4 7 26
2009 16 23 23 17 26 41 51 38 17 28 31 23
2008 3 5 3 2 2 8 7 11 8 17 28 15
Haber Tarih Aralığı: 2013 - 8. ay
 • AKARYAKITA BÜYÜK ZAM (28.08.2013)